Door verder gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en ons gebruik van cookies.

Juridische kennisgeving

Deze website is van MEDISPHERE BV.

BTW: BE 0824 094 578

Adres:
Rue de la Croix Limont 8
5363 Emptinne
Belgïe

Tel.: +32 (0)83 48 01 80

Onder voorbehoud van eventuele rechten van partners van MEDISPHERE BV of andere derden, erkennen de gebruikers dat de website (met name het geheel van de informatie die toegankelijk is in het kader van deze dienst, meer bepaald onder de vorm van teksten, foto’s, geluid, data, databases en downloadbare programma’s, met inbegrip van de onderliggende technologieën) beschermd is door intellectuele en/of andere rechten die MEDISPHERE BV bezit of waarvoor het de toelating heeft ze te gebruiken.

De gebruikers mogen in geen geval buiten het bestek van de connectie met de site, de elementen van de site en de site zelf reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren of aanpassen op welke drager dan ook en ongeacht de middelen daartoe en de aanwending ervan, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MEDISPHERE BV.

De gebruikers moeten alle bepalingen inzake de intellectuele en andere eigendomsrechten van MEDISPHERE BV (of derden) op de site naleven en mogen ze niet wijzigen, schrappen, aanpassen of er gebruik van maken zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van MEDISPHERE BV of ze anderzijds overtreden.